Giganti, výstava doba ledová, modely pravěkých zvířatŠavlozubec smildon (Smilodon populator)

Popis

Smilodon je zástupcem vymřelé extrémně specializované skupiny Macharodontinae, někdy je neprávem označován jako „šavlozubý tygr“, přestože s tygry nemá nic společného. „Šavlozubost“ je výrazné prodloužení a příčné zploštění horních špičáků, které jsou někdy na hranách vybaveny jemným pilováním, které umožňuje lépe krájet vláknitou stravu (maso). Hlavní potravou byli asi drobní kopytníci, ale velmi pravděpodobně nepohrdli ani mršinami.

Zajímavost

Na lokalitě Rancho La Brea (nyní součást Los Angeles) byly nalezeny krom jiných velkých savců stovky koster smilodonů (převážně druh Smilodon fatalis) v přirozených pastech asfaltových jezírek. Smilodoni sem byli vábeni rozkládajícími se mršinami velkých savců, kteří uvázli v asfaltu. V drtivé většině se podle kostí ukázalo, že se jednalo o velmi mladé a nezkušené jedince.

Rozměry

detail

Nejmenší druhy vážily 55 až 100kg, největší druh Smilodon populator z konce pleistocénu dosahoval pak délky těla kolem 2,2 m, výšky v kohoutku 1,2 m a hmotnosti mezi 220 až 360 kg (extrémně velcí jedinci mohli překročit i 400 kg).

Rozšíření

Rod Smilodon je geograficky vázán v rámci různých druhů na oblast Jižní a Severní Ameriky.

rozšíření

Období

První zástupci rodu Smilodon se objevili před 2,5 milionem let; poslední exempláře vymíraly na konci pleistocénu před 11 000 lety.

Další fotografie:


Copyright © 1998 - 2011, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.