Giganti, výstava doba ledová, modely pravěkých zvířatMedvěd jeskynní (Ursus spelaeus)

Popis

Jedním z nejvýraznějších znaků jeskynního medvěda je velmi široká a klenutá lebka s výrazně stupňovitým čelem. Vyskytovaly se jak býložravé, tak masožravé populace. Dlouhá období hibernace a nedostatek pohybu měly za následek vznik různých patologických úkazů projevujících se i na kostech. Často se mohlo stát, že zahynuli během zimního spánku při útocích vlků a jeskynních hyen.

Zajímavost

Sexuální dimorfismus se u jeskynního medvěda výrazně projevuje hlavně velikostí, kdy samci jsou výrazně větší. Velikost jeskynních medvědů kolísala s celkovou teplotou prostředí a během interglaciálu se objevovaly spíše menší formy než během dob ledových.

Rozměry

detail

Asi o třetinu větší než současný evropský hnědý medvěd; hmotnost kolem 400 kg (podle některých autorů velcí samci až 1000 kg – což odpovídá východoasijským a aljašským poddruhům medvěda hnědého)

Rozšíření

Evropa a část asijského Ruska

rozšíření

Období

100 000 let až 10 000 let.

Další fotografie:


Copyright © 1998 - 2011, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.