Giganti, výstava doba ledová, modely pravěkých zvířatAmerický lev (Pantera leo atrox)

Popis

Spolu se středopleistocénním druhem Pantera fossilis se jednalo se o největší zástupce lvů. V Severní Americe byli druhou největší šelmou posledního glaciálu - po medvědu rodu Arctodus. Velké rozměry byly pravděpodobně dány i velkou konkurencí mezi vcholovými predátory. Podobně jako jeho evropský současník měl okrouhlé odstávající uši, ocas zakončený střapcem a nepřítomnou nebo minimálně vyvinutou hřívu u samců. Někteří měli možná pruhy jako u tygrů, ale ne tak výrazné. Typickým prostředím amerického lva byly otevřené periglaciální stepi na jih od ledovcových štítů Severní Ameriky, ale nevyhýbal se ani lesům, i když ty navštěvoval mnohem méně, proto se jeho fosílie nalézají méně na východě USA. Lovil hlavně středně velkou zvěř jakou jsou koně, bizoni, sobi a jeleni. Do Severní Ameriky se tento lev dostal díky existenci kontinentálního mostu v oblasti Beringovy úžiny.

Zajímavost

Asi stovka těchto lvů byla nalezena i v asfaltových jezerech v Rancho La Brea (dnes součást Los Angeles), díky čemuž je dobře známa jejich anatomie. Přesto je jejich výskyt velmi malý např. v porovnání s šavlozubci (tisíce nálezů). Badatelé to vysvětlují vyšší inteligencí nebo jinou strategií lovu.

Rozměry

detail

byli asi o 25 % větší než současné největší poddruhy lvů, měli až 140 cm v kohoutku, délku těla 2,5 m a hmotnost přes 400 kg

Rozšíření

Severní Amerika (jih Kanady a území USA)

rozšíření

Období

před 330 - 12 tisíci lety

Další fotografie:


Copyright © 1998 - 2011, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.