Giganti, výstava doba ledová, modely pravěkých zvířatVeledaněk (Megaloceros giganteus)

Popis

Mohutný jelenovitý sudokopytník je typický svým lopatovitým mohutným parožím. Rozpětí parohů dosahovalo až 3,6 m a hmotnosti až 40 kg. Svými rozměry se velmi podobá losu, avšak stavba těla odpovídá více jelenům a daňkům. Žili v otevřené krajině (stepi), která se rozšiřovala hlavně v obdobích glaciálů.

Žil v otevřené krajině (stepi), která se rozšiřovala hlavně v ledových obdobích – glaciálech. Na základě tvaru paroží se Megaloceros řadil zpočátku k daňkům nebo losům (český název veledaněk, resp. anglosaské označení Irish Elk – irský los). Na základě podrobných morfologických studíí však byl později dáván do souvislosti s jelenem. Poté, co se dala separovat DNA z přibližně 13 000 let starých nálezů z Irska a Ruska, se Megaloceros opět dává do souvislosti se současnými daňky. Rozměrné parohy vyžadovaly velké množství minerálů, zejména fosforečnanu vápenatého, což mohlo v době jejich růstu způsobovat stavy podobné osteoporóze. Kvůli monumentálnímu paroží však mohl Megaloceros obývat jen nezalesněné stepní oblasti.

Zajímavost

Rozměrné parohy vyžadují velké množství minerálů, zejména fosforečnanu vápenatého. Díky svému mohutnému paroží mohl obývat jen stepní oblasti, neboť zalesněná území pro něho představovala velké nebezpečí a prakticky neprůchodnou oblast.

Rozměry

detail

2 až 2,1 metru v kohoutku, hmotnost 300 až 500 kg.

Rozšíření

Stepi Evropy a Asie (od Irska po Bajkal)

rozšíření

Období

Před 400 tisíci lety až do doby před 8000 lety.

Další fotografie:


Copyright © 1998 - 2011, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.